Processtukken vertalen

PROCESSTUKKEN VERTALEN: FOUTLOOS EN SNEL

Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn. Een verdachte heeft recht op kennisgeving van deze processtukken. Gaat het om een of meer internationale verdachten, dan dient u de processtukken te laten vertalen. Kies hierbij voor de nauwkeurigheid en deskundigheid van juridisch vertaalbureau JMS Textservice. Wij verzekeren dat het vertalen van de processtukken foutloos gebeurt.

GEGARANDEERD KWALITEIT

Bij JMS Textservice hebben we specifieke kennis van processtukken en de gebruikte terminologie daarin. Hierdoor kunnen wij u een vertaling bieden die gelijk is aan de strekking van de brontekst. Onze in-house juridisch vertalers hebben veel ervaring met juridische vertalingen en gaan regelmatig op bijscholingscursussen. Zo houden zij hun kennis actueel. Omdat de processtukken die wij vertalen veel vertrouwelijke informatie bevatten, wordt hier discreet mee omgegaan. Bij het vertalen van processtukken garanderen wij absolute geheimhouding.

OP KORTE TERMIJN PROCESSTUKKEN VERTALEN

JMS Textservice werkt snel en tegen een voordelig tarief. Het vertalen van processtukken voeren wij met de grootst mogelijke zorg uit. Wilt u een processtuk met spoed laten vertalen? Ook dat kan. Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn ook buiten kantooruren bereid uw processtukken te vertalen.

vrijblijvend offerte aanvragen