Octrooivertalingen

Het intellectuele eigendom (IE) is een van de rechtsgebieden waar juridisch vertaalbureau JMS Textservice zich in hoge mate op toelegt, met een sterke focus op octrooirecht geschillen. Als gespecialiseerd octrooirecht vertaler zijn we in staat omvangrijke octrooirecht stukken op korte termijn te vertalen. Ze kunnen dan eerst aan de cliënt te worden voorgelegd, alvorens te worden ingediend bij rechtbank, hof of Hoge Raad. Als die rechtscolleges vervolgens hun uitspraak hebben gewezen, kijken de cliënten van onze klanten reikhalzend uit naar de vertaling van die octrooirecht uitspraak, zodat ze er gelijk kennis van kunnen nemen. Opnieuw zijn we als octrooirecht vertaler aan zet.

Internationaal rechtsgebied
Door onze kennis van het vakgebied en van de specifieke terminologie die in het octrooirecht wordt gebruikt, sluiten onze vertalingen goed aan op de dagelijkse, zeer internationale IE praktijk. Dossiers lopen vaak langere tijd, van een aantal maanden tot zelfs jaren. Daardoor kunnen wij ons als octrooirecht vertaler de materie van het dossier steeds beter eigen maken, in een constante wisselwerking met de advocaten en octrooigemachtigden. Het komt regelmatig voor dat hetzelfde octrooigeschil gelijktijdig in verschillende landen voor het gerecht ligt, waardoor ook vaak buitenlandse uitspraken in andere talen, waaronder het Engels, beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen onze octrooirecht vertalers de vertalingen nog beter afstemmen op de in die Engelstalige uitspraken gebruikte terminologie. Verder is het Europees Octrooirechtverdrag, dat de basis vormt voor het uitreiken van Europese octrooien, beschikbaar in alle talen van de Europese Unie, hetgeen ons als juridisch octrooirecht vertaler ook in staat stelt aan te sluiten bij de in het IE recht gebruikte terminologie.

In-house vertaalteam
JMS Textservice BV onderscheidt zich door het in-house vertaalteam dat zich specialiseert in octrooirecht vertalingen. Zes van onze in-house vertalers houden zich hoofdzakelijk bezig met het vertalen van octrooirecht zaken, regelmatig aangevuld met een ervaren externe octrooirecht vertaler. Zij werken vaak in kleine teams aan dezelfde vertaling, waardoor ze continu kennis aan het delen zijn over de materie van het octrooirecht, consistentie in terminologie en het vinden van mooie vertaaloplossingen. Dit betekent dat ook grote octrooirecht vertalingen met een korte doorlooptijd kunnen worden vertaald én nagelezen. Feedback van collega’s uit het octrooirecht vertalers team en van onze klanten wordt vrijwel direct verwerkt, zodat die kennis gelijk wordt toegepast.

Permanente educatie
Onze octrooirecht vertalers volgen regelmatig verdiepingscursussen op het gebied van IE recht, waaronder het 20-punts vak Intellectual Property Translation Course van Chris Odijk. Ook vakinhoudelijke cursussen en seminars worden bezocht, om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ook volgen onze octrooirecht vertalers cursussen en trainingen om nog beter gebruik te maken van de technologische hulpmiddelen die ons in staat stellen slimmer gebruik te maken van ons omvangrijke corpus van reeds vertaalde en nagelezen octrooirecht vertalingen.