Octrooivertalingen

OCTROOIDOCUMENTEN LATEN VERTALEN

Het intellectuele eigendom (IE) is een van de rechtsgebieden waar juridisch vertaalbureau JMS Textservice zich in hoge mate op toelegt. De focus ligt hierbij in sterke mate op geschillen over octrooien. Als gespecialiseerd octrooirechtvertaler zijn we in staat omvangrijke octrooistukken te vertalen op korte termijn. Deze kunnen dan eerst aan de cliënt te worden voorgelegd, alvorens ze worden ingediend bij rechtbank, hof of Hoge Raad. Als die rechtscolleges vervolgens hun uitspraak hebben gewezen, zullen wij die uitspraak vertalen. De cliënten van onze klanten kijken daar al reikhalzend naar uit en willen er graag kennis van nemen. Opnieuw zijn we als octrooirechtvertaler aan zet.

INTERNATIONAAL RECHTSGEBIED

Door onze kennis van het vakgebied en van de specifieke terminologie die in het octrooirecht wordt gebruikt, sluiten de octrooistukken die wij vertalen goed aan op de dagelijkse, zeer internationale IE-praktijk. Dossiers lopen vaak langere tijd, van een aantal maanden tot zelfs jaren. Daardoor kunnen wij ons als octrooirechtvertaler de materie van het dossier steeds beter eigen maken, in een constante wisselwerking met de advocaten en octrooigemachtigden. Het komt regelmatig voor dat hetzelfde octrooigeschil gelijktijdig in verschillende landen voor het gerecht ligt, waardoor ook vaak buitenlandse uitspraken in andere talen, waaronder het Engels, beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen onze medewerkers de octrooistukken tijdens het vertalen nog beter afstemmen op de in die Engelstalige uitspraken gebruikte terminologie. Verder is het Europees Octrooirechtverdrag, dat de basis vormt voor het uitreiken van Europese octrooien, beschikbaar in alle talen van de Europese Unie, hetgeen ons als juridisch octrooirechtvertaler ook in staat stelt aan te sluiten bij de in het IE recht gebruikte terminologie.

IN-HOUSE JURIDISCH VERTAALTEAM

JMS Textservice BV onderscheidt zich door het in-house juridisch vertaalteam dat is gespecialiseerd in octrooivertalingen. Zes van onze in-house vertalers houden zich hoofdzakelijk bezig met vertalingen die te maken hebben met octrooirecht, regelmatig aangevuld met een ervaren externe juridische vertaler. Zij werken vaak in kleine teams aan dezelfde vertaling, waardoor ze continu kennis aan het delen zijn over de materie van het octrooirecht, consistentie in terminologie en het vinden van mooie vertaaloplossingen. Dit betekent dat we ook grote octrooivertalingen met een korte doorlooptijd kunnen vertalen en nalezen. Feedback van collega’s uit het team octrooivertalers en van onze klanten wordt vrijwel direct verwerkt, zodat die kennis gelijk wordt toegepast.

PERMANENTE EDUCATIE VOOR OCTROOIVERTALINGEN

Onze octrooivertalers volgen regelmatig verdiepingscursussen op het gebied van IE-recht, waaronder het 20-punts vak Intellectual Property Translation Course van Chris Odijk. Ook vakinhoudelijke cursussen en seminars worden bezocht, om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent het vertalen in octrooizaken. Daarnaast volgen onze octrooirechtvertalers cursussen en trainingen om nog beter gebruik te maken van de technologische hulpmiddelen die ons in staat stellen slimmer gebruik te maken van ons omvangrijke corpus van reeds vertaalde en nagelezen octrooirechtvertalingen.

vrijblijvend offerte aanvragen