Notariële aktes vertalen

NOTARIËLE AKTES VERTALEN

Omdat notariële aktes ook internationaal gebruikt worden, is het vaak nodig ze te vertalen. Het vertalen van notariële aktes vraagt om specifieke kennis van het vakgebied en de gebruikte terminologie. Bij JMS Textservice hebben we die kennis. Onze vertalers leggen zich volledig toe op juridische vertalingen. Hierdoor beschikken zij over veel kennis en zijn zij in staat snel en foutloos notariële aktes te vertalen.

Notariële aktes zijn documenten op papier waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Het zijn rechtsgeldige afspraken die houvast biedt bij een verschil van mening of bij veranderende omstandigheden. Notariële aktes dienen ondertekend te zijn door een notaris en hebben een vaste datum.

ONDERHANDSE AKTES VERTALEN

Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt. Een verklaring of overeenkomst die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld heet een onderhandse akte. Het is overigens wel mogelijk om een onderhandse akte te laten registreren door een notaris. Ook voor het vertalen van onderhandse aktes bent u, net als voor het vertalen van notariële aktes, bij JMS Textservice in Noord-Holland aan het juiste adres.

OP KORTE TERMIJN NOTARIËLE AKTES LATEN VERTALEN

JMS Textservice is altijd bereikbaar. Bij ons is het geen probleem als u er na kantooruren pas achter komt dat u op korte termijn notariële aktes moet laten vertalen. Wij beschikken over een groot in-house vertaalteam dat u te allen tijde van dienst is. We zijn er trots op al veel advocaten, juristen en notarissen uit heel Nederland, en voornamelijk uit de regio Noord-Holland en Zuid-Holland, tot onze trouwe klanten te mogen rekenen.

vrijblijvend offerte aanvragen