Dagvaarding vertalen

DAGVAARDING VERTALEN: NAUWKEURIG EN CORRECT

Met een dagvaarding wordt een persoon of organisatie schriftelijk opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Gaat het om een internationaal gerecht of een buitenlands persoon, dan zal de dagvaarding vertaald moeten worden. Het is wel van belang dat degene die de dagvaarding ontvangt, begrijpt wat er van hem of haar verwacht wordt. Het vertalen van een dagvaarding is in goede handen bij JMS Textservice. Wij zijn ervaren en deskundig en beschikken over veel inhoudelijke kennis.

KWALITATIEF GOED

De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. Bij het vertalen van een dagvaarding dienen deze gegevens een-op-een en middels een correcte vertaling overgenomen te worden. Hierbij is het van belang dat de vertaler de juiste kennis bezit en op de hoogte is van de gebruikte
terminologie. Ook kennis over het verloop van een procedure en de strekking van de overeenkomst dragen op positieve wijze bij aan het correct vertalen van de dagvaarding. JMS Textservice bezit deze kennis en vakkundigheid. Wij zijn meer dan een vertaalbureau en denken graag met u mee bij het vertalen van dagvaardingen.

DAGVAARDINGEN LATEN VERTALEN BUITEN KANTOORUREN

Dat wij met u mee denken blijkt wel uit het feit dat wij altijd bereikbaar zijn. Een dagvaarding vertalen kan ook noodzakelijk zijn na kantooruren. Soms kunt u dan niet wachten tot de volgende dag. JMS Textservice beschikt voor dit soort haastklussen over een groot in-house juridisch vertaalteam. Onze vertalers hebben veel juridische kennis in huis en zullen er alles aan doen om uw dagvaarding op tijd te vertalen. Altijd met behoud van kwaliteit!

vrijblijvend offerte aanvragen